Θερμίδες : Τι είναι και τι μας δηλώνουν;

Οι θερμίδες είναι η μονάδα με την οποία μετράμε την ενέργεια που έχει και παρέχει στον οργανισμό η κάθε τροφή που καταναλώνουμε. Ο ανθρώπινος οργανισμός λαμβάνει ένα ποσό ενέργειας από τις τροφές και με αυτό πραγματοποιεί όλες του τις λειτουργίες. Όταν η ποσότητα της ενέργειας που προσλαμβάνουμε είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται για να λειτουργήσουν σωστά όλα μας τα όργανα, τότε δημιουργούνται προβλήματα υγείας, εξάντληση και αδυναμία.

Τις θερμίδες που προσλαμβάνει ο οργανισμός από τις τροφές που καταναλώνει τις διοχετεύει και τις κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες του. Τις θερμίδες που περισσεύουν τις αποθηκεύει στο σώμα με τη μορφή λίπους και τις ανακαλεί στην περίπτωση που οι θερμίδες που θα λάβει θα είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται. Για να διατηρήσουμε σταθερό το σωματικό μας βάρος πρέπει οι θερμίδες που καταναλώνουμε ημερησίως να μην υπερβαίνουν αυτές που χρειάζεται ο οργανισμός μας για την λειτουργία του.

Οι θερμίδες που χρειάζεται για την διάρκεια μιας μέρας ο οργανισμός, δεν είναι οι ίδιες για όλους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα της ενέργειας που απαιτεί ο κάθε οργανισμός είναι πολλοί και ποικίλλουν. Οι θερμιδικές ανάγκες ενός άνδρα δεν είναι οι ίδιες με εκείνες μιας γυναίκας. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία, το βάρος, το ύψος, η σωματική άσκηση, ο τρόπος ζωής και τόσες άλλες παράμετροι.

Σε γενικές γραμμές ένας μέσος άνθρωπος, με μέση σωματική δραστηριότητα, πρέπει να λαμβάνει περίπου 30 θερμίδες την ημέρα για κάθε κιλό του βάρους του. Έτσι για παράδειγμα ένας άνθρωπος 60 κιλών χρειάζεται 1800 θερμίδες ημερησίως. Όπως βέβαια προείπαμε αυτό δεν είναι απόλυτο. Είναι πολλοί οι παράγοντες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Είναι απλά ένας εύκολος τρόπος να υπολογίσουμε χοντρικά την ποσότητα τροφής που πρέπει να καταναλώνουμε ημερησίως.

Για πιο μεγάλη ακρίβεια, μπορούμε με την ακόλουθη μέθοδο να υπολογίσουμε τον βασικό μεταβολικό μας ρυθμό, δηλαδή την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται ο οργανισμός μας ημερησίως. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να καθορίσουμε το ημερήσιο διατροφικό μας πρόγραμμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χάσουμε βάρος ή να διατηρήσουμε το υπάρχον βάρος μας, αν αυτό επιθυμούμε.

  • Για τις γυναίκες

Β.Μ.= 655 + (9,6 x B) + (1,8 x Y) – (4,7 x H)

  • Για τους άνδρες

Β.Μ.= 66 + (13,7 x B) + (5 X Y) – (6,8 x H)

όπου Β.Μ. ο βασικός μεταβολισμός μας μετρημένος σε Kcal, Β το βάρος μας σε kg, Υ το ύψος μας σε cm και τέλος Η η ηλικία σε έτη.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα και με ασφαλή τρόπο να χάσουμε βάρος χωρίς να θέσουμε τον οργανισμό μας σε κίνδυνο.

Αδυνάτισμα ,

Comments are closed.