Άνδρες : Φτωχό σπέρμα … σημαίνει και προβλήματα υγείας !!!

Συνδέεται το σπέρμα με την υγεία ;;;

(!!!) : Όπως αποδεικνύει μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Stanford, το σπέρμα δεν είναι ενδεικτικό απλά και μόνο για την σεξουαλική ζωή ενός άντρα, αλλά και για την γενικότερη κατάσταση της υγείας του !andriki-ypogonimotita-adinatisma-greece

Και όμως είναι αλήθεια !!! Μετά από πολυάριθμες έρευνες, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η υγεία ενός άνδρα, καθώς είσης και το προσδόκιμο της ζωής του, συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του σπέρματός του. Αν και φαίνεται να μην παρουσιάζουν καμία (εμφανή τουλάχιστον) σύνδεση, ωστόσο καταλαβαίνουμε πως τελικά, οι άνδρες με προβληματικό σπέρμα, είναι εξαιρετικά πιθανό να παρουσιάσουν σε κάποια φάση της ζωής τους προβλήματα υγείας, άλλα απλούστερα και λιγότερο ανησυχητικά και άλλα πάλι αρκετά πιο σοβαρά και πιο επικίνδυνα !

(!!!) : Η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της, που δημοσιεύτηκαν μάλιστα και στο περιοδικό “Fertility and Sterility”, προσπαθεί να ενημερώσει τους άνδρες για την σοβαρότητα της υγείας του σπέρματός τους, και να τους κινητοποιήσει ώστε να πραγμνατοποιούν όλους τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους και τις εξετάσεις που χρειάζονται με την ΠΡΩΤΗ κιόλας ένδειξη προβλήματος γονιμότητας !

Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ενός φτωχού σπέρματος …

Όπως ήδη αναφέραμε, το αδύναμο σπέρμα καταδεικνύει και έναν αδύναμο οργανισμό. Τα προβλήματα υγείας λοιπόν που μπορεί να παρουσιάσει ο οργανισμός αυτός, είναι άλλοτε μεγαλύτερης σοβαρότητας και άλλοτε μικρότερης.

(!!!) : Τα προβληματα αυτά μπορεί να κυμαίνονται από μηδαμινής σοβαρότητας δερματικούς ερεθισμούς έως και σοβαρή περίπτωση εμφάνισης καρδιακής νόσου !

Ποιες παράμετροι σηματοδοτούν μια “προβληματική” κατάσταση ;;;

Οι παράμετροι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να κάνουν έναν άνδρα να καταφύγει σε μια ιατρική εξέταση και συμβουλή είναι οι ακόλουθες :

  • η χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος
  • η χαμηλή δραστηριότητα του σπέρματος
  • η χαμηλή ένταση του σπέρματος
  • ο μικρός αριθμός των ενεργών σπερματοζωαρίων
  • ο μικρός αριθμός συνολικά του σπέρματος

(!!!) : Αν και δεν έχει προκύψει κάτι που να συνδέει το πρόβλημα σπέρματος με τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου (όχι άμεσα τουλάχιστον), επειδή συνδέεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας και επιβάλλεται ιατρική εξέταση !

Δεν είναι τυχαίο, πως ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανδρών (περίπου 45 %) των συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή, με προβλήματα όπως :

παρουσίαζαν και προβλήματα στο σπέρμα τους, όπως τονίζει η ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου του Stanford !

(!!!) : Μάλιστα οι ειδικοί πιθανολογούν να ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τις γυναίκες. Πιστεύουν δηλαδή πως ίσως τελικά τα προβλήματα γονιμότητας ΚΑΙ στην γυναίκα να έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση και την πορεία της υγείας της !

Γενικά Άρθρα , , ,

Comments are closed.